හිතගිය බදුල්ලේ යුවතිය සොයා ‘බොරැල්ලේ සිට’ කුමාර තිරිමාදුර ගිය ගීතවත් ගමන (VIDEO)

0
6019

කුමාර තිරිමාදුර  ගායනා කරන අලුත්ම ගීතය “මං බොරැල්ලෙ ඈ බදුල්ලෙ’ ලෙසින් මේ වනවිට එළිදක්වා තිබෙනවා.

සුනෙත් කැලුම් සංගීතවත් කර ඇති මේ ගීතයේ රූප රචනයද කර ඇත්තේ ඔහුයි.

කුමාර තිරිමාදුර  ගායනා කරන මේ අලුත්ම ගීතය පහතින් රසවිඳිය හැකියි.

Comments

comments