සංගාට හරිකෙනේස් ස්ථානය අහිමි වෙයි – මං ගත්තු අමාරුම තීරණේ – පුහුණුකරු

0
10375

ඔස්ට්‍රේලියාවේ බිග් බෑෂ් තරගාවලියේදී හොබාට් හරිකෙනේස් කණ්ඩායමට ක්‍රීඩා කරන කුමාර් සංගක්කාරට එම කණ්ඩායමේ ස්ථානය අහිමි වී තිබෙනවා.

තරගාවලියේදී සංගා ක්‍රීඩා කර තරග පහේදී ඔහුට වාර්තා කිරීමට හැකිව ඇත්තේ ලකුණු 58ක් පමණි.

ඒ හේතුවෙන් ඔහුට කණ්ඩායමේ ස්ථානය අහිමිවී තිබෙනවා.

ඒ අනුව සංගා පසුගිය 8 දා තරගාවලියේදී හොබාට් හරිකෙනේස් කණ්ඩායම ක්‍රීඩා කළ තරගයට එක් නොවීය.

සංගා කණ්ඩායමෙන් ඉවත් කිරිම පිළිබඳව අදහස් දක්වමින් එහි පුහුණුකරු ඩේමියන් රයිට් පැවැසුවේ සංගා ඉවත්කිරීම තමා ගත් අපහසුම තීරණයක් බවයි.

 

Comments

comments