රාගම රෝහලේ වැසිකිළි උතුරද්දී අනතුරේ වැටෙන ළමා ජීවිත (PHOTOS)

0
1384

රාගම මහ රෝහලේ වැසිකිළි පද්තිධය නිසි නඩත්තුවක් නොමැතිවීම හේතුවෙන් උතුරා පිටාරගැලීමේ තත්වයකට පත්ව ඇති බව වාර්තා වනවා.

මේ හේතුවෙන් 23වන වාට්ටුවේ නේවාසිකව ප්‍රතිකාර ලබන කුඩා දරුදැරියන් දැඩි තර්ජනයකට මුහුණදී ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ.

රෝහල් කාර්ය මණ්ඩලය කැපවීමෙන් සේවය කළ ද පවිත්‍රතා සිදු කරන ආයතනයන්හි වරද නිසා මේ තත්ත්වය ඇතිව තිබෙන බවයි වාර්තා වන්නේ.

15942092_1366395910091151_1848352860_n

Comments

comments