රුපියල් 25000ක් දීලා ‘ශී‍්‍රපාදය වඳින්න’ දෝලාවෙන් යන්නේ මෙලෙසයි

0
9447

නල්ලතන්නියේ සිට ශී‍්‍රපාදය දක්වා දෝලාවෙන් ගමන් කිරීමට මේ දිනවල අවස්ථාව හිමිවනවා.

ඒ සඳහා එක් වන්දනාකරුවෙකුගෙන් රුපියල් 25,000ක් පමණ අයකරනු ලබන බවයි වාර්තා වන්නේ.

නල්ලතන්නියේ සිට ශී‍්‍රපාදයට දෝලාවෙන් යාම හා නැවත පැමිණීම සඳහා පැය 08ක පමණ කාලයක් ගත වනවා.

කාම්බෝජයේ සිට පැමිණි භික්ෂූන්වහන්සේලා 40 දෙනෙකුගෙන් යුතු ගිහි හා පැවිදි වන්දනා නඩයක් නල්ලතන්නිය මාර්ගය ඔස්සේ ශී‍්‍ර පාද වන්දනාවේ යෙදුණු අතර මෙම කණ්ඩායම අතර සිටි වයස අවුරුදු 70 ඉක්මවූ කාන්තාවන් හා පිරිමින් 10 ක් පමණ දෝලාවෙන් ගමන් කර තිබෙනවා.

Comments

comments