කසාදයේ ප්‍රශ්නයෙන් නාමල් ගැලවේ – ෆේස්බුක් ඔස්සේ මගහැරි ප්‍රශ්න මෙන්න

0
8536

නාමල් රාජපක්ෂ මන්ත්‍රීවරයා පසුගිය දා ෆේස්බුක් සමාජ ජාලය ඔස්සේ තමන්ට ලැබෙන ප්‍රශ්න සඳහා පිළිතුරු ලබා දීමක් සිදු කළා.

එහිදී ඔහුට යොමුවූ ඇතැම් ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු දුන්නද ඇතැම් ප්‍රශ්න කිහිපදෙනෙක් ගෙන් ලැබුණත් ඒවා මගහැර ගොස් තිබුණා.

ඒ අතර බොහෝ දෙනෙක් ඔහුගෙන් උපාධිය පිළිබඳව විමසා තිබූ අතර තවත් අයෙක් විවාහය සම්බන්ධයෙන් කරුණු අසා තිබුණා.

එලෙස පිළිතුරු ලබා නොදුන් ප්‍රශ්න අතරින් කිහිපයක් පහතින් දැක්වෙනවා.

n2

fireshot-capture-103-72-namal-rajapaksa-https___www-facebook-com_namalsl__frefts

n3

n1

Comments

comments