ලොව සුප්‍රකට තරු හතරක් ලංකාවේ ආයෝජනයට සැරසේ – තරු හතරම පෙබරවාරි 04 ලංකාවට!

0
11890

ලොව සුප්‍රසිද්ධ තරු හතරක් ලංකාවේ ආයෝජනය කිරීමට සූදානමින් පසුවන බව වාර්තා වේ. ඔවුන් මෙලෙස ආයෝජනය කිරීමට සූදානම් වන්නේ ලංකාවේ එදා මෙදා තුර ක්‍රියාත්මක වන විශාලතම ආර්ථික ව්‍යාපෘතියක් වන “World Capital Centre” ව්‍යාපෘතියේය.

මෙම ගොඩනැගිල්ල සාදා නිම කිරීමෙන් පසු ලොව විශාලතම ගොඩනැගිල්ල මෙන්ම ලොව උසම ගොඩනැගිලි අතුරින් 09 වන ගොඩනැගිල්ල බවටත් පත්වීමට නියමිතය. මෙම ව්‍යාපෘතිය සඳහා එළඹෙන පෙබරවාරි 04 එනම් නිදහස් දිනය දා මුල් ගල් තැබෙන අතර 2020 දී ගොඩනැගිල්ල සාදා නිම කිරීමට නියමිතය.

ගොඩනැගිල්ලට මුල්ගල් තැබෙන නිදහස් දිනය දා මෙම ව්‍යාපෘතිය සඳහා ආයෝජනය කරන ලොව සුප්‍රකට තරු හතරම ලංකාවට පැමිණීමට නියමිත අතර එම තරු හතර කවුරුන්ද යන්න තොරතුරු ලද විගස හෙළිකිරීමට අප සූදානම්.

Comments

comments