එමා වොට්සන්ගේ අඩනිරුවත් ඡායාරූප වලට කතා කී අයට රිදෙන්න උත්තර දෙයි – (VIDEO)

0
7341

ලෝක ප්‍රසිද්ධ නිළික් වන එමා වොට්සන් ‘‘වැනිටි ෆේයා‘‘ (vanity fair) සගරාවේ ඉදිරිපත් කල ඡායාරූප කිහිපයක් සම්බන්ධව මේ දින වල මත වාදයක් ඇති වී තිබෙන බව විදේස් මාධ්‍ය වාර්තා කරනවා.

එම ඡායාරූප අතරේ ඉදිරිපත් කරන ලද අඩ නිරුවත් ඡායරූපයක් සම්බන්ධව සමාජ මාධ්‍යජාල හා කාන්තා සංවිධානවල අප්‍රසාදය ඇයට එල්ලව තිබෙනවා.

එමා වොට්සන් මේසේ ඉදිරිපත් වු ඡායාරූප වලට කාන්තා සංවිධානද දැඩි විරෝධයක් එල්ල කර තිබෙන්නේ ඇය කාන්තා සංවිධාන වල සාමාජිකත්වය දරමින් මෙවැනි ඡායාරූප එලි දැක්වීමෙන් අදහස් කල දේ කුමක්ද යන්න සම්බන්ධවයි.

එම චෝදනා සියල්ල එමා වොට්සන් තරයේ ප්‍රතික්ෂේප කරන අතර ඒ පිළිබදව ඇයගේ Twitter ගිණුමෙහිද ප්‍රකාශ කොට තිබෙනවා.

_94956777_emmawatson1

Comments

comments