තට්ටු 19ක නිවාස සංකීර්ණයක් මැදින් යන කෝච්චි පාරක් (VIDEO)

0
8011

මහල් 19ක නිවාස සංකීර්ණයක මැදින් තනා ඇති උමගක් තුළින් දිවෙන සැහැල්ලු දුම්රියක් පිළිබඳ පුවතක් චීනයෙන් වාර්තා වනවා. මෙම නිවාස සංකීර්ණයේ 6,7 සහ 8 වැනි මහල් සම්බන්ධවනසේ දුම්රිය පොළක්ද ඉදිකර තිබෙනවා.

ගිණිකොන දිග චීනයේ චොංකිං නගරයේ මෙම නිවාස සංකීර්ණය පිහිටා තිබෙනවා. වර්ග සැතපුම් 31000ක් තුළ මිලියන 49ක ජනතාවක් මම ප්‍රදේශයේ ජීවත්වන බවයි පැවසෙන්නෙ.

01 02 03

Comments

comments