256

ගිණිකෙළි සංදර්ශනයේ සතුට මොහොතින් නිමාවුන හැටි...!

20962
2018-11-27

ගල් කුලක එල්ලී වැඩ දාන්න ගිය චීන තරුණයෙකුට වෙච්ච දේ

19779
2017-04-07

අනර්කලී ඇමරිකාවේ නිවේදිකාවකට සිංහල උගන්නපු හැටි

19384
2018-07-12
555

රූපවාහිනී නිවේදිකාව මුහුණ දුන් අකරතැබ්බය

19066
2017-03-30

අක්කව කොපි කරන මල්ලි. බලන්නකො අක්කා කරන කියන දේවල් මල්ලිටත් කරන්න පුළුවන්ද කියලා.

18029
2017-11-26
123

පුරුෂ වර්ණනා ගීත නොලියවෙද්දී ස්ත්‍රී වර්ණනා ගීත වැඩිපුර ලියවෙන්නේ මේ නිසයි...!

16595
2018-11-26
Load More