333

නැගෙනහිර කැම්පස් එකේ කොල්ලො කෙල්ලො කරපු අලුත්ම වැඩේ

10767
2017-04-25

කියන කියන ඕනම දෙයක් කරන රිලවත් එක්ක ලස්සනට නටන නයා. මේ දේවල් අද කාලෙනම් ගොඩක් දුර්ලභයි.

9790
2017-11-26

මේ දේවල් තාමත් මතක නිසයි අපි අපේ රණවිරුවන්ට ආදරේ..

9590
2017-05-20

නුවරඑළියේ කොල්ලෙක් වීල් එකකින් දාපු සුපිරි වැඩ කෑල්ල මෙන්න

9118
2017-08-03

ජීවිතයත් මරණයත් අතර සිටි එළුවෙකුගේ ජීවිතය බේරපු උතුම් මනුස්සකම - බලන්නකෝ පිස්සු හැදෙනවා

8826
2017-09-15

අරූ එලවනවා...ඒ..සේට් එකම එනවා කවුඩුල්ලේ සිරි නැරඹීමට ගිය සංචාරක පිරිසක් ලුහු බැඳ ආ අලි රංචුව (VIDEO)

7639
2018-03-18
Load More