‘‘බානෙන් බැඳ රජරට පෙදෙසින්නේ කෝච්චියේ හිරගෙයි ලැග එන්නේ‘‘ දන්න ගීතයක් පිටුපස සැඟවුනු සංවේදී කතාව..!

6893
2018-10-14

විවාහක රූ රැජින Auditions එකෙන් පසු ප්‍රසාද් මාධ්‍යට කියූ දේ

9789
2018-10-02
25

‘‘නිම්තෙරක් නුදුටු මේ ලෝකයේ‘‘ ගීතය පිටුපස සැඟවුනු ඔබ නොදන්නා කතාව

10998
2018-10-01

‘‘මට මේ ගීතයට ඕන සොහොන් හඬක්‘‘ අපූර්ව සංගීත මිශ්‍රණයකින් නිර්මාණය වූ දන්න ගීතයක නොදන්න කතාව..!

6217
2018-09-25

මුදල් මත සියල්ල තීරණය වන සමාජයක සැබෑ ජිවිතය හා කලාකරුවකුගේ ඉරණම හා බැදුනු ගීතයක්

2728
2018-09-18

කවුරුත් දන්න "පැන මඩ කඩිති" ගීතයේ තේරුම මෙතරම් ගැඹුරු බව දැන සිටියාද?

8300
2018-09-14
Load More